FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Vi skapar motivation, engagemang och handlingskraft! Letar du efter en engagerad organisations-/ledarutvecklare med 15 års erfarenhet som är lyhörd för just dina behov så är Tre F rätt för dig! Kommunikation, beteende och det inre ledarskapet går som en röd tråd genom allt vi gör. Oavsett hur tydlig du är, så hör inte alla vad du säger. I vårt nätverk ingår olika samarbetspartners, Harrisson Assessments, Mindfulness Center, Kompetensakademien, m.fl. Upphandlingsavtal med Göteborgs kommun finns. Tre F står för - förändring som leder till förbättring ger framgång! Vi arbetar med såväl personliga som digitala möten!