FÖRÄNDRING  FÖRBÄTTRING  FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Pia Björnbäck, Seniorkonsult       Har jobbat som Account manager på SAS och Lufthansa, samt spelat allsvensk Basketboll. Har mer än 15 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling såväl som konflikthantering mm. Arbetar på såväl  lednings-, grupp- som individnivå.  Pia arbetar med att driva utvecklingsprocesser i företagen. Arbetssättet innefattar framförallt mjuka värden, dvs att skapa insikt och förståelse hos  deltagarna samt hur man omsätter detta i praktiken. Först då sker en förändring som leder till förbättring och framgång!  De egenskaper som Pia har är bl.a. lyhördhet, empati, tydlighet, samarbete samt att se och lösa problem. Utbildningar: Civilekonom, Cert. DDI  Konsult, Cert. IPU Handledare, Cert. Imago Relationscoach, Dipl. Psykosyntes Terapeut, Cert. Handledare i Psyko-socialt arbetssätt och  Cert.Mindfulness Instruktör.