FÖRÄNDRING  FÖRBÄTTRING  FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Våra verktyg  Vi arbetar framgångsrikt med IPU’s verktyg som bygger på DISA modellen. D står för Dominans, I för Inspiration, S för Stabilitet och A för Analys. Profilhjulet är ett pedagogiskt verktyg för att förstå våra olika beteenden i syfte att tydliggöra och konkretisera skillnader i kommunikationssätt och beteende. Vi skapar insikter och övar på att kommunicera med/möta olika personlighetstyper. Dessa dagar tillhör alltid de mest uppskattade i våra utbildningar. Med hjälp av våra verktyg gör vi det svåra enkelt! Profilanalys Profilanalys  identifierar beteende i olika sammahang och under olika förutsättningar. Alla profiler har sina särskilda beteendestilar och därmed styrkor och svagheter. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende ökar förståelsen och därmed möjligheten att samarbeta effektivt. Drivkraftsanalys  Drivkraftsanalys visar våra passioner och vad som motiverar oss. Det förklarar varför vi engagerar oss i olika frågor och vad som är viktigt för oss. Två personer kan ha samma profil men helt olika drivkrafter. Drivkraftsanalysen görs med fördel tillsammans med Profilanalysen eftersom den analysen beskriver hur vi beter oss och Drivkraftsanalysen beskriver varför. Det blir en bättre helhetsbild.  EQ De senaste inom forskningen är nästa fördjupande analys, EQ, som mäter den emotionella intelligensen. “Emotionell intelligens är vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att motivera oss själva och hantera känslor – hos oss själva och därmed andra.” Det handlar om just kombinationen av logik och känsla. Vi har mer eller mindre av dessa och dett styr då vårt beteende. EQ mäter och visar på styrkan hos vår emotionella intelligens.    Mindfulness Mindfulness hjälper dig att fokusera och hantera den tidspress och de höga krav som ställs på dig som ledare och som medarbetare. Du lär dig att vara lugn och stabil även vid svåra påfrestningar. Din förmåga att lyssna ökar, liksom att vara öppen för andras åsikter än dina egna. Pia är utbildad Mindfulnessinstruktör hos Dr Ola Schenström, Mindfulnesscenter, som är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness.