FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Våra verktyg Vi utgår från ert behov och nuläge. Våra verktyg används på olika sätt men de har en sak gemensamt. Vi skapar en snabbare förändringsprocess som leder till förbättring och framgång! Med hjälp av våra verktyg gör vi det svåra enkelt! Harrisson Assessments Ett av marknadens bästa verktyg för Personlig Ledarutveckling mm. Harrison tydliggör dina beteendetendenser på ett pedagogiskt sätt och vad du bör arbeta med för att utvecklas i rollen. Analysrapporten mäter 175 olika egenskaper hos individen. Dessa jämförs med de viktiga egenskaper som är specifika för en funktion eller jobb. Om du trivs med jobbet så presterar du bättre! Beteendeanalys Alla har sina särskilda beteendestilar och därmed styrkor och svagheter. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende ökar förståelsen och därmed möjligheten att kommunicera effektivt. Vi skapar insikter och övar på kommunikation mellan olika personlighetstyper. Dessa dagar tillhör alltid de mest uppskattade i våra utbildningar. Drivkraftsanalys Drivkraftsanalys visar våra passioner och vad som motiverar oss. Det förklarar varför vi engagerar oss i olika frågor och vad som är viktigt för oss. Två personer kan ha samma beteendestil men helt olika drivkrafter. Mindfulness Mindfulness hjälper dig att fokusera och hantera den tidspress och de höga krav som ställs på dig som ledare och som medarbetare. Du lär dig att vara lugn och stabil även vid svåra påfrestningar. Din förmåga att lyssna ökar, liksom att vara öppen för andras åsikter än dina egna.