FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Ledningsgruppsutveckling Att öka effektiviteten i ledningsgruppen, att skapa större dynamik och utveckla ledningsgruppens arbete samt att utveckla förmågan att ta tillvara varandras styrkor och erfarenheter är några de framgångsfaktorer som vi arbetar med då vi utvecklar ledningsgrupper. Målet är alltid att individerna i gruppen ska stärkas under processen. Vi arbetar med ett Team spel som skapar diskussion, reflektion & samsyn. Kan användas av alla typer av team som är sammansatta med ett gemensamt uppdrag för att skapa ett resultat. Deltagarna tränar på att utveckla sin förmåga i att ge och få feedback vilket är lärorikt. Teamspelet kan ingå i utbildningen eller som ett komplement till andra utbildningar.