FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad, stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större arbetsglädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Listan kan göras lång. Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som deltagarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat. Hur kan vi påstå det? Det kommer ca 800 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt t e x Apple, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Trafikverket, Tieto m fl. Mindfulnessträning kan ge resultat i ett brett perspektiv men för att skapa resultat i en arbetsgrupp så har vi valt att fokusera på 3 områden. - Minskad stress och återhämtning - Ökad koncentrationsförmåga och fokus - Bättre kommunikation