FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Ledarskap Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef och är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Ledarskap är en profession i sig. Idag pratar många om svårigheten att leda och motivera alla, samt att på samma gång ha verksamhetens bästa för ögonen. En skicklig ledare har också förmåga att anpassa ledarskapet till rådande situationer. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på att du utgår ifrån dina egna förutsättningar och utarbetar ett förhållningssätt som passar just dig!