FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Medarbetarutveckling Engagerade medarbetare skapar resultat! Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas och gå framåt, bli mer tydlig både mot dig själv och andra. Träna på att sätta upp mål och uppnå dem! Du får insikter och kunskaper om hur du kan utveckla dina inneboende resurser som ligger till grund för din personliga kompetensutveckling. Dessutom får du också viktiga verktyg för att utveckla en bättre relation till dig själv och andra. För gruppen/avdelningen/företget innebär utbildningen en höjning av kompetensen kring utveckling, arbetsglädje och samverkan. Resultatet blir ett välfungerade team där medarbetarna kommer till sin rätt. Kursens syfte - Ge viktiga redskap för personlig kompetensutveckling och eget ansvar - Ökade insikter om hur relationer påverkar resultat och resurser - Skapa motivation, engagemang, och handlingskraft