FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö. Fr.o.m. den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat att förändringar som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön skall riskbedömas. Vi håller föredrag för ledningsgruppen om vad de nya reglerna innebär och vad man skall tänka på. Vi genomför webbenkäter/intervjuer om arbetsmiljön utifrån de nya regler som gäller. Enkäten innehåller ca 80 frågor inom åtta olika områden, exempelvis: - Arbetsbelastning - Handlingsutrymme - Stöd Enkäten kan med fördel kompletteras med en work-shop för medarbetare och ledningsgrupp som synliggör förbättrings- områden samt vad som behöver förändras. En av många positiva kommentarer från en work-shop med 55 personer; “ Mycket nya tankar, idéer kring blandade frågor inom arbetsmiljö. Skulle vara intressant att se om ett år vad som hände och hur arbetssituationen förändrades och förbättrades sedan dess.” I utvärderingen av kursen och ledarna gav 78% av deltagarna betyget 4 eller 5 på en skala 1-5.
Före:
Efter: